logo
Shippii Delivery guy

Then forward your order confirmation from the store to order@shippii.com
and receive your checkout link per email

Shippii_Delivery_guy
Do you need transport for your order?
Click here
delivery_Gay
Shippii Delivery Calculator
-
Edit
Above prices are indicative and are subject to changes.
Order Shipping Now
Do you want to calculate your shipment?
Click here
calculator

Hur Winefinders vinst i domstol påverkar Shippii


Högsta Domstolen ger grönt ljus för danska e-handlaren Winefinder att fortsätta sin verksamhet och sälja vin till svenska kunder.

Winefinder, en nätvinhandlare baserad i Danmark, drabbades av ett förbud efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen i oktober 2020, vilket hindrade dem från att marknadsföra och sälja alkoholhaltiga drycker i Sverige. Systembolaget, som inledde rättsfallet 2019, stämde Winefinder för att ha brutit mot den svenska alkohollagen och marknadsföringslagen.

Patent- och marknadsöverdomstolen gav dock Winefinder rätt när ärendet prövades där förra året, vilket möjliggjorde för företaget att fortsätta verksamheten och erbjuda hemleverans av viner till sina svenska kunder.

 

Högsta domstolens bekräftelse

Nu har ärendet nått sin högsta instans, Högsta Domstolen (HD), som har fastställt Patent- och marknadsöverdomstolens beslut. Domen från HD ger Winefinder en klar seger och slår fast att företaget inte bryter mot det svenska alkoholmonopolet genom sin verksamhet med fristående transportörer från Danmark.

 

Tolkning av lagstiftningen och EU:s grundprincip om fri rörlighet

En central fråga i målet handlade om hur detaljhandelsbegreppet ska tolkas enligt lagstiftningen. De tidigare instanserna hade tolkat lagstiftningen olika, och HD:s dom innebär att det svenska detaljhandelsmonopolet har begränsats och inte längre omfattar gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker från aktörer som Winefinder och andra e-handelsföretag.

Frågan om huruvida denna tolkning strider mot EU:s grundprincip om fri rörlighet och handel mellan medlemsländer har varit central i processen.

 

Stöd från tidigare domar och importmöjligheter

Winefinder har hänvisat till den så kallade Rosengrendomen i EG-domstolen 2007, vilken möjliggjorde för svenska medborgare att importera vin från andra EU-länder, trots det svenska alkoholmonopolet. Med stöd av detta beslut har Winefinder och andra e-handlare bedrivit sin verksamhet för svenska kunder.

 

Sammanfattning

Med Högsta Domstolens beslut har Winefinder fått grönt ljus att fortsätta sin verksamhet och sälja vin till svenska kunder. Domen markerar en betydande rättslig seger för företaget och har tydliggjort hur det svenska detaljhandelsmonopolet påverkas av gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Genom att hänvisa till tidigare domar från EU-domstolen har Winefinder bekräftat sin rätt att verka på den svenska marknaden och leverera sina produkter till sina svenska kunder.

"Enligt Högsta domstolen framgår av alkohollagen och dess förarbeten att sådan distanshandel som var aktuell i målet inte strider mot alkohollagen, utan ska ses som en tillåten form av privatinförsel", skriver Högsta domstolen i ett pressmeddelande om domen.

 

Detta är vad Shippii kan göra för dig

Shippii är ett gränsöverskridande transportföretag som hjälper dig att frakta dina produkter direkt till din dörr eller uthämtningsställe.

Vi erbjuder hämtning från butiker lokaliserade i Spanien och Tyskland till Sverige för att leverera dina varor.

Shippii har avtal med flera nätbutiker som säljer olika typer av viner, sprit, öl och mycket mer.

Vänligen se mer information via vår hemsida.

 

Källor:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/150GwG/gront-ljus-for-winefinder-att-fortsatta-salja-alkohol-i-sverige

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hogsta-domstolen-meddelar-dom-mot-danska-natvinhandlaren-winefinde